Nauczyciele i ich przedmioty.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

Krysiak Aneta

kosztorysowanie,

pracownia kosztorysowania

Kargol Marcin

technologia robót ziemnych i nawierzchniowych
podstawy budownictwa,

technologia, technologia robót murarskich i tynkarskich

Adamczak Karolina

projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Cepak Barbara

podstawy przedsiębiorczości,

bezpieczeństwo i prawo

zarządzanie firmą

marketing,

Cepak Stanisław

fizyka,

rysunek techniczny,

matematyka,

maszyny drogowe,

dokumentacja techniczna

Czarnota Renata

technologia robót murarskich i tynkarskich,

podstawy konstrukcji budowlanych,

organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,

pracownia organizacji robót budowlanych,

mechanika budowli,

sprzedaż produktów reklamowych,

reklama,

organizacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

Ćwiąkała Katarzyna

geodezja ogólna,

geomatyka,

terenowe ćwiczenia geodezyjne,

kataster i gospodarka nieruchomościami,

fotogrametria,

Daniec -Kapałka Barbara

religia

Dobrzański Paweł

wychowanie fizyczne

Drożdż Bogumił

wychowanie fizyczne

Fischer Marta

geodezja ogólna,

ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne,

geomatyka,

informatyka geodezyjna, ćwiczenia terenowe

Gut Anna

język angielski,

Hałas Małgorzata

język angielski,

język angielski zawodowy

Jaryczewski Tomasz

pracownia technik biurowych,

pracownia rysunku,

komputerowe wspomaganie projektowani,

dokumentacja techniczna,

rysunek techniczny

Jonas Małgorzata

matematyka

Junga Małgorzata

język niemiecki, język niemiecki zawodowy,

Kutrzeba Krzysztof

wychowanie fizyczne

Laska Edyta

język polski

Lekki Elżbieta

język angielski, język angielski zawodowy

Michałowska Agnieszka

biologia,

wychowanie do życia w rodzinie,

rośliny ozdobne,

Motoła -Topolska Renata

język polski

Naruszewicz Marta

język niemiecki, język niemiecki zawodowy,

Piotrowicz Krzysztof

geografia,

informatyka

Sowa Konrad

edukacja dla bezpieczeństwa,

specjalizacja,

drogi i ulice,

podstawy budownictwa,

mosty,

zarządzanie drogami,

zajęcia specjalizacyjne,

inżynieria komunikacyjna,

roboty ziemne i nawierzchniowe,

technologie robót ziemnych i nawierzchniowych,

technologia robót ziemnych,

prawoznawstwo,

prawne podstawy

Stadnicka Marta

dokumentacja katastralna,
terenowe ćwiczenia geodezyjne,
miernictwo

Staszel Elżbieta

chemia,
pracownia technologiczna

Szewczyk Elżbieta

matematyka

Szulewska Małgorzata

montaż systemów energetyki odnawialnej,

obsługa systemów energetyki odnawialnej,

systemy energetyki odnawialnej,

technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,

obsługa systemów energetyki odnawialnej,

ogrzewanie i wentylacje

Winiarska Zofia

eksploatacja obiektów,

technologia budownictwa,

organizacja robót budowlanych,

technologia suchej zabudowy,

specjalizacja,

kosztorysowanie,

podstawy kosztorysowania,

organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,

pracownia kosztorysowania

pracownia organizacji robót budowlanych

Woźniak Bogumił

podstawy konstrukcji budowlanych,
technologia robót murarskich i tynkarskich,

technologia systemów suchej zabudowy,
komputerowe wspomaganie projektowania,

technologia robót ziemnych, drogowych i nawierzchniowych,

podstawy budownictwa

Żerek -Gibała Ilona

historia i społeczeństwo,

język polski

wiedza o kulturze