Ogłoszenia-zastępstwa

Zastępstwa

15 grudnia  2017 (piątek)

N. Klimek

M.Jonas

Z. Winiarska

M. Szulewska

 

IVd

l.1,2 matem p. E. Szewczyk

IVc arch

l.3 poak p.B. Woźniak

l.4 poak p. K. Sowa

l.5 poak p.B. Woźniak

po l. 5 do domu

IIIc arch

Przychodzi na l.3

IIIa bud

Przychodzi na l.2

l.4 porb p. A.Kysiak

 

IIIa geod

Przychodzi na l.4

l.4 kat p.M. Fischer

IIc

Po l.4 do domu

IIa

l.4,5 religia ks. D. Bugajski

po l. 5 do domu

IIb odn

Po l.5 do domu

IId rekl

Po l.4 do domu

 

Wersja do druku