Złota Księga

Regulamin

 

 ZŁOTEJ KSIĘGI ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2

 w Bochni

 

Kategoria I:  „Najlepszy Absolwent Roku”.

Tytułem „Najlepszy Absolwent Roku” może być wyróżniony absolwent, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. ukończył liceum lub technikum z najwyższą średnią ocen  za cały cykl nauki
  2. uzyskał wzorową oceną zachowania,

 

Kategoria II:  „Najlepszy Uczeń Klasy Maturalnej”.

Tytułem „Najlepszy Uczeń Klasy Maturalnej” zostaje wyróżniony uczeń, który w ostatnim roku nauki  uzyskał najwyższą średnią w klasie, ale nie niższą niż 4.00.

 

Kategoria III:  „Najlepszy Uczeń Szkoły

Tytułem „Najlepszy Uczeń Szkoły” zostaje wyróżniony uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni jeżeli spełnił następujące  warunki:

  1. uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen, jednak  nie niższą niż 4.00,
  2. uzyskał wzorową ocenę zachowania.

 

Kategoria IV:  „Wpis do Złotej Księgi” .

Nagrodą  „Wpis do Złotej Księgi” zostaje wyróżniony uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. uzyskał na świadectwie średnią ocen co najmniej 4.00,
  2. uzyskał wzorową ocenę zachowania.,

 

Kategoria V: „Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach i olimpiadach”.

Wpis uzyskuje uczeń, który:

  1. zajął od I do III miejsca w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie przedmiotowym na szczeblu regionu/okręgu lub został finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu  województwa lub centralnym,
  2. zajął od I do III miejsca w zawodach, turniejach sportowych na szczeblu co najmniej rejonu lub powiatu.

 

List gratulacyjny do rodziców.

Listem gratulacyjnym do rodziców zostają wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni którzy otrzymali nagrodę: Tytuł „Najlepszy Absolwent Roku”

List gratulacyjny wysyłany jest do rodziców w dniu zakończenia roku szkolnego.