Historia szkoły

  
   W 1966 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zostało utworzone Technikum Drogowe w Bochni pod wspólną dyrekcją z ówczesnym Technikum Ekonomicznym, a w rok później szkoła została przeniesiona do budynku, w którym likwidowano Liceum Pedagogiczne, przy ulicy Stasiaka 1, gdzie funkcjonuje do dziś. W roku szkolnym 1968/69 szkoła liczyła już pięć oddziałów, zaś trzy lata później rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przygotowująca pracowników wykwalifikowanych w zawodzie: monter nawierzchni drogowych.
    W roku 1977 utworzono trzyletnie Technikum Budowlane (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) o specjalności: budownictwo wiejskie. W latach następnych wprowadzono nowe specjalności:
  • prefabrykacja elementów betonowych (w latach 1979-89),
  • dokumentacja budowlana (od roku 1981),
  • budownictwo (od roku 1985),
  • wyposażenie sanitarne budynków (PSZ, w latach 1978-83).
    W 1983 roku zakończyło działalność Policealne Studium Zawodowe, a rozrastającą się szkołę przemianowano na Zespół Szkół Budowlanych, w skład którego wchodzą:
  • Technikum Budowlane 5-letnie, kształcące w zawodach: technik budownictwa o specjalnościach: budownictwo, dokumentacja budowlana, drogi i mosty kołowe, wyposażenie sanitarne budynków,
  • Technikum Budowlane dla Dorosłych 3-letnie w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia w zawodach: malarz, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych, stolarz,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących 2-letnia, kształcąca w zawodach: betoniarz, zbrojarz, sprzedawca,
  • Liceum Ogólnokształcące 4-letnie o profilu ogólnym
   Ponadto szkoła prowadziła kursy I i II stopnia w zawodach budowlanych: malarz, murarz, posadzkarz, betoniarz, zbrojarz, tapicer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Placówka współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i bocheńskimi firmami, w których uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe. W roku szkolnym 2001/02 rozpoczęło naukę 645 uczniów. 

   Szkoła posiada warsztaty szkolne, w których odbywają się zajęcia praktyczne, boisko sportowe, salę gimnastyczną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem fachowym, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, świetlicę, pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne (foliogramy, filmy, modele, eksponaty) wykonane przez uczniów klas maturalnych w ramach prac dyplomowych pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

   Najlepsze prace dyplomowe biorą udział w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz przez Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, gdzie zdobywają nagrody I, II stopnia, które gwarantują wstęp na krakowskie wyższe uczelnie techniczne bez egzaminu. 
    W celu zapoznania młodzieży z nowymi technologiami, materiałami stosowanymi w budownictwie nauczyciele przedmiotów zawodowych organizują wyjazdy na wycieczki przedmiotowe, wystawy budownictwa (do Krakowa, Tarnowa, Kielc), utrzymują kontakty z firmami budowlanymi, organizują szkolenia dla młodzieży z zakresu nowoczesnych technologii. Ponadto uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, rajdy, do kin, muzeów, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych. Chętnie biorą udział w imprezach sportowych, kulturalnych, olimpiadach, turniejach, w których osiągają znaczące sukcesy. W Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Budowlanych sięgają po tytuły finalistów eliminacji centralnych, w Turniejach Budowlanych zajmują czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych (w roku szkolnym 2000/01 zajęli pierwsze miejsce w zawodzie malarz, drugie - murarz, trzecie - monter instalacji i urządzeń sanitarnych). Osiągają sportowe sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Uczniowie nasi zdobywają również wiele nagród, w tym również głównych, w konkursach i turniejach, np. Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Stanisławie Konarskim, w konkursie z okazji 90-lecia urodzin Czesława Miłosza i innych. Sukcesy te są osiągnięciem młodzieży wspieranej przez dobrze dobraną i fachową kadrę nauczycielską.
    W roku 1992 Zespół Szkół Budowlanych przyjął za swojego patrona zasłużonego wychowawcę i reformatora szkolnictwa w dobie oświecenia - ks. Stanisława Konarskiego.
Zespół Szkół Budowlanych w Bochni kształci dobrych fachowców i przygotowuje młodzież do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych, choć niektórzy absolwenci dostają się również na kierunki humanistyczne. 

   Bocheńską "Budowlankę" kończą niekiedy przedstawiciele kilku rodzinnych pokoleń: rodzice, ich dzieci, a nawet całe rodzeństwa.