Wycieczka do Ekospalarni

15.11.2017

Wycieczka przedmiotowa do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Ekospalarniato nowoczesny zakład działający od czerwca 2016 r. służy głównie bezpiecznemu przekształcaniu odpadów komunalnych z  Krakowa. Rocznie w Krakowie produkuje się ok. 300 000 t. odpadów z czego tylko 14% podlega selektywnej zbiórce. Proces spalania pozwala na zmniejszenie ilości śmieci składowanych na wysypisku Barycz. Do spalania trafiają zmieszane odpady komunalne z których wyodrębniono surowce wtórne.

Cały proces spalania składa się z kilku etapów:

1.      Osuszanie

2.      Odgazowanie

3.      Spalanie

4.      Zagazowanie

5.      Dopalanie

W trakcie spalania pozyskana energia służy również do produkcji energii elektrycznej odprowadzanej do sieci elektroenergetycznej (rocznie 65 000 MWh) i energii cieplnej  (rocznie 280 000 MWh) odprowadzanej do sieci ciepłowniczej Krakowa.

Spaliny powstające podczas spalania podlegają oczyszczeniu, co powoduje że zakład nie jest uciążliwy dla środowiska. Tego nie da się uzyskać w domowym piecu!

 

Tu możesz na bieżąco sprawdzić aktualną emisję z Ekospalarni -

https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/emisja/

 

 

 

« inne aktualności