Z Bochni do Legionów

14.11.2017

Z Bochni do Legionów

10 listopada uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji został zaprezentowany program oparty na fragmentach pamiętników Sylwestra Stawarza, przeplatanych śpiewanymi wspólnie pieśniami legionowymi.

Bohater programu był uczniem bocheńskiego gimnazjum, który po wybuchu I wojny światowej, jako osiemnastoletni chłopak przystąpił do II Brygady Legionów Polskich. Przeszedł szlak bojowy w Karpatach Wschodnich i na Wołyniu. W bitwie o Polską Górą (5 VII 1916) dostał się do niewoli rosyjskiej. Po uwolnieniu z niej walczył w 1919 roku na froncie ukraińskim. W okresie międzywojennym był zawodowym żołnierzem oddziałów artylerii, a w 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej. II wojnę światową przeżył w niemieckim obozie jenieckim. Rękopis niepublikowanych dotychczas pamiętników Sylwestra Stawarza przechowywany jest w bocheńskim muzeum.

W programie wystąpili uczniowie z klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIc, obsługę techniczną zapewnili uczniowie z klasy IId, a nad całością czuwały panie Elżbieta Staszel i Bożena Tabor.

« inne aktualności